BEKNOPTE PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt door STEPPA BV, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Heizoomlaan 34 en met ondernemingsnummer 0884.242.397.

De gegevensverwerking geschiedt op basis van de contractuele relatie of toestemming als gevolg van uw opdracht en/of offerteaanvraag, of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe marketing, volstaat het ons dat mede te delen per e-mail aan info@steppa.be. U heeft steeds recht ons om inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, alsook beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe steeds een verzoek richten per e-mail aan info@steppa.be.

In de uitgebreide privacyverklaring leest u ons beleid inzake verwerking van uw persoonsgegevens.