Veel gestelde vragen

Een gietvloer is een zelfnivellerende kunstharsvloer, welke een naadloos, strak, glad en effen eindresultaat geeft. De gebruikte kunstharsen worden grondig gemengd, uitgegoten op de ondergrond en uitgevlakt tot een mooie egale vloer. Één van de eigenschappen van gietvloer is dat men een dun vloersysteem plaatst (+/- 1 tot 3mm), welk mooi aansluit op elk hoekje en kantje en waarbij de vloer wordt uitgevlakt tot een glad en effen geheel.

Een gewone gietvloer wordt in 1 kleur geplaatst, al dan niet met een specifieke tekening erin of erop. Een zogenaamde “betonlook” is ook een gietvloer, maar bestaat uit 2 “onvolledig gemengde kleuren” wat als resultaat een patroon heeft dat lijkt op dat van een betonvloer. Dit systeem wordt het best opgebouwd uit alyfatische PU harsen zodat de vloer niet gaat vergelen en de tekening/schakering mooi blijft.

Wij plaatsen onze vloer steeds zo naadloos mogelijk. Indien er met alle partijen, chapper, architect, plaatser of bouwheer grondig wordt overlegd kan er meestal wel een manier gevonden worden om uitzetvoegen zo veel mogelijk te vermijden of ze op zijn minst zo onzichtbaar mogelijk te plaatsen.

De dikte van een kunstharsvloer varieert naargelang het gekozen systeem. Er bestaan systemen met een dikte van minder dan 1mm tot systemen die ruim enkele centimeters tellen. Bvb. Een gietvloer heeft een gemiddelde dikte van 2 à 3 mm, een mortelvloer wordt geplaatst in een dikte van 4 – 8 mm, steentapijt of marmertapijt hebben een gemiddelde laagdikte van 4 à 15 mm, afhankelijk van het systeem en de korrelgrootte.

Een kunstharsvloer kan worden opgebouwd uit epoxy-, acrylaat- of polyurethaanharsen. De polyurethaanharsen kunnen nog opgedeeld worden in 2 groepen; de meest gebruikte (vergelende) aromatische PU-harsen en de niet-vergelende polyurethaanharsen (alyfatische PU).

Dat wil zeggen dat de vloer bij UV-licht niet zal verkrijten of vergaan. Uw vloer is bestand tegen UV-stralen en zal niet stuk gaan van daglicht/zonlicht.

Ja. De alyfatische polyurethaanharsen zijn niet-vergelend. Indien uw vloer wordt geplaatst in of afgewerkt met toplagen van alyfatische PU zal deze zijn kleur door de jaren heen perfect behouden.

Epoxy is een kunsthars welk na doorharding resulteert in een heel harde en sterke kunstharsvloer met hoge druksterkte, een ideaal systeem voor toepassingen met zware belasting (bvb. Parking, magazijn, …). Een nadeel van een epoxyvloer is dat deze nagenoeg niet elastisch en bijna niet scheuroverbruggend is. Epoxy is UV-bestendig, maar zal altijd minstens een beetje vergelen en is dus niet lichtecht.

Polyurethaan is eigenlijk de decoratieve variant van epoxy. De polyurethaanharsen zijn ook heel sterk en hard, maar behouden steeds een elasticiteit van min. 60 % RBB. Daarnaast heeft polyurethaan het voordeel dat het minder vergelend is en dat er bepaalde soorten zelfs volledig lichtecht en kleurvast zijn. De meeste gietvloeren worden daarom afgewerkt met niet-vergelende PU toplagen, zodat de kleur van uw vloer door de jaren heen ongewijzigd blijft. Polyurethaan wordt vooral toegepast in privéwoningen, showrooms en kantoren waar het esthetische aspect van de vloer van groot/groter belang is.

Een kunstharsvloer wordt steeds uit meerdere lagen opgebouwd. Het aantal te plaatsen lagen is afhankelijk van het gekozen vloersysteem. Bij de plaatsing van elke kunstharsvloer dient minimum een goede primer gebruikt te worden, waarop soms een egaliserende onderlaag wordt aangebracht (afhankelijk van de keuze van de klant, de werftoestand soort ondergrond, …). Na deze “voorbereiding” kan de gekozen kunstharsvloer geplaatst worden. Deze wordt afgewerkt met (al dan niet alyfatische) toplagen om de kunstharsvloer te verzegelen, lichtecht te maken, antislip af te werken, de slijtvastheid te verbeteren, …

Dit is afhankelijk van het soort ondergrond, de staat en kwaliteit ervan, de situatie op uw werf, de hoeveelheid herstellingen die dienen te gebeuren en het eindresultaat dat u voor ogen heeft. Wij bij STEPPA zullen u bij dunne vloersystemen zoals een gietvloer of coatingsysteem steeds een egalisatielaag of een schraaplaag aanraden.

Ja. Een kunstharsvloer kan perfect worden toegepast op een ondergrond met vloerverwarming, mits grondig overleg mbt. Voegen, randafwerkingen, enz. Afhankelijk van het gekozen vloersysteem zijn wel vaak extra voorbereidingen of voegoverlagen noodzakelijk. De combinatie van vloerverwarming met een harde kunstharsvloer zonder of met weinig elasticiteit is zonder extra maatregelen (bvb. extra uitzetvoegen) niet aan te raden, aangezien de kans op scheuren en/of barsten groter is. Het is eerder aan te raden om een kunstharsvloer in elastisch materiaal te laten plaatsen, bvb. Polyurethaan, met een minimum scheuroverbrugging heeft tussen 60 % rek-tot-breuk (RBB) tot zelfs 300% RBB of meer.

Elke kunstharsvloer is bestand tegen water wat van bovenaf komt. Doch is een constante belasting met stilstaand water soms geen aanrader en voor sommige systemen zelfs schadelijk. De vloer zal, bvb. daar waar het water blijft staan, eventueel kringen van kalk kunnen vertonen. Indien het gaat om water dat tijdelijk stroomt en weer wordt afgezet (bvb. inloopdouche) en indien u telkens na het gebruik van water de vloer met een aftrekker of droge doek opdroogt kan deze perfect dienen voor zulke toepassing. Het is ook mogelijk om aangepaste toplagen gebruiken welke beter tot uitstekend tegen waterbelasting bestand zijn. Indien het vocht vanuit de muren of de ondergrond infiltreert of opstijgt, kan dit de vloer aantasten en zal deze in het geval van een gesloten vloersysteem soms zelfs blazen vertonen. Dit is vooral zo met gietvloer. Er bestaan ook systemen die dampdoorlatend zijn, ideaal voor op een ondergrond zonder vochtscherm.

Een kunstharsvloer kan perfect worden geplaatst op nagenoeg elke ondergrond, zolang deze maar goed vast ligt en correct en aangepast wordt voorbereid. Om tegelvoegen goed te kunnen wegwerken bij de dunne vloersystemen is het wel aangeraden een extra egalisatielaag te laten plaatsen tussen de primer en het gekozen vloersysteem.

Het scheuren van een kunstharsvloer kan meerdere oorzaken hebben. Doorgaans zullen scheuren ontstaan in de ondergrond (chape, tegels, beton, …). Daarnaast kan het gebruik van hard (niet-elastisch) materiaal op een ondergrond waar scheuren (bijna) niet te vermijden zijn, extreme trillingen in de ondergrond of constructiefouten in de algemene bouw tot scheurvorming kunnen leiden.

Een kunstharsvloer kan zowel zwaar antislip, licht antislip als volledig strak en/of glad worden afgewerkt. De keuze van het al dan niet antislip afwerken van een kunstharsvloer is te bepalen naar gelang de functie van de vloer/ de ruimte, de manier van omgang met en reiniging van de kunstharsvloer en de plaats waar u de kunstharsvloer toepast. Ook het soort kunstharsvloer bepaald deels mee de stroefheid. Zo zal een gietvloer, vlak en egaal, gladder zijn dan een korrelvloer, welke een gestructureerd oppervlak heeft. Nochtans is het zo dat een zuivere, propere kunstharsvloer van nature uit niet echt glad is maar het soms wel zo lijkt (bvb. glanzende vloeren lijken gladder dan matte vloeren).

Zoals de meeste vloersystemen (bvb. parket, laminaat, natuursteen, PVC, linoleum en zelfs gepolijste beton) kunnen er krassen in uw kunststofvloer ontstaan. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het gebruik (bvb. werkplaatsen – zware industrie – residentiële gebouwen – woningen) en van het gekozen vloersysteem of de aangebrachte slijtlagen. In functie van uw wensen en eisen passen wij ons systeem dan ook aan.

Krassen in uw kunstharsvloer zijn deels te vermijden. Zo kan men bvb. onder de stoelen, zetels en verplaatsbare meubels viltjes plakken, speelgoed met scherpe randen vermijden, niet met vuile schoenen over de vloer lopen, een matkader met een aangepaste mat aan elke ingangsdeur plaatsen,

Er bestaan mogelijkheden om de bestaande krassen in uw vloer weg te werken. Een mogelijke oplossing die sluitend alle krassen zal wegwerken is het opnieuw laten plaatsen van een (ev. transparante) eindlaag. Een andere mogelijkheid is uw vloer opboenen met een soort “tijdelijke toplaag” of zogenaamd een “verpleegsterlaag”, welke zorgt voor een tijdelijke bescherming van de bestaande toplagen en een tijdelijke verzegeling/vermindering van de bestaande krassen. Aangezien krassen diep, ondiep, groot, klein, dik en dun kunnen zijn, is het aangeraden om de werfsituatie en de mogelijke opties grondig te bespreken.

De meeste kunstharsvloeren worden volledig gesloten opgeleverd. Dat wil zeggen dat die vloeren geen vuil maar ook geen zeep opnemen. Om het onderhoud zo vlot mogelijk te doen verlopen is het aangeraden om steeds na het reinigen met zeep nog na te reinigen met zuiver water. Zo krijgt de zeep geen kans om op te drogen en vuil vast te houden.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het gekozen vloersysteem. Er bestaan systemen die speciaal ontwikkeld werden om de plaatsing in heel korte tijd mogelijk te maken (enkele uren, 1 dag, 2 dagen, …). Doch hebben we voor de plaatsing van de meest gekozen systemen, zoals gietvloer, ongeveer een week tijd nodig. De regel die men in acht dient te nemen is dat elke laag in principe een dag de tijd nodig heeft om voldoende door te harden.

Dit is afhankelijk van het gekozen vloersysteem, het aantal lagen, de omgevingscondities enz. Sommige van onze kunststofvloeren zijn al na enkele seconden beloopbaar! Andere hebben dan weer een langzamer doorhardingsproces en dienen soms tot zelfs 7 dagen onbelast te blijven. De keuze van het vloersysteem en het voorziene gebruik is hier dus bepalend.

Een goed geplaatste kunstharsvloer zal door de jaren heen niet lossen van de ondergrond, niet afbrokkelen en niet minder hard of minder strak worden. De gemiddelde verwachtte levensduur van een kunstharsvloer ramen wij op min. 20 jaar. Dit is op voorwaarde dat men op normale wijze met de vloer omgaat.

Ook hier is het antwoord afhankelijk van het gekozen systeem. Een gietvloer is standaard verkrijgbaar in de meeste RAL- en NCS-kleuren. Een marmertapijt is een natuurproduct, waardoor het enkel te krijgen is in de natuurkleuren die men in marmer kent. Steentapijt en Mortelvloer zijn verkrijgbaar in minimaal 60 kleurmixen maar ook in diverse effen kleuren.

Een groot voordeel aan vele kunstharsvloeren, waaronder vooral de gietvloeren, is dat wanneer u zich stoort aan de bestaande kleur of ontstane slijtage van uw vloer, uw vloer vergeeld is of wanneer deze beschadigd werd, deze gerenoveerd kan worden. Dit renoveren kan door het opnieuw plaatsen van 1 of meer toplagen, al dan niet in een nieuwe kleur of transparant. Dit maakt dat uw vloer weer helemaal nieuw is en eventueel zelfs een andere kleur heeft. In het geval van korrelvloeren (steen- & marmertapijt) of mortelvloeren is het renoveren moeilijker en ingrijpender. Informeer steeds goed naar de eventuele nadelen van de renovatie van uw vloer; zal deze nieuwe laag geen oneffenheden benadrukken, kan de structuur behouden blijven, …

Er zijn vele factoren die de prijs van kunstharsvloeren mee bepalen.

Hierbij sommen we u al enkele op:

De grootte van het te bekleden oppervlak bepaald sterk de prijs. Hoe groter het oppervlak, hoe goedkoper vaak de prijs per vierkante meter.

De kwaliteit van een kunstharsvloer wordt grotendeels bepaald door de zuiverheid en kwaliteit van het bindmiddel en door de hoeveelheid vulstof die gebruikt wordt. Indien er minder vulstof wordt gebruikt moet er een grotere hoeveelheid puur hars gebruikt worden. Goede kunstharsen zijn duur in aankoop, dus hoe meer hars, des te duurder de totale vloer. Er zal soms sneller geopteerd worden voor een meer gevulde vloer om aan het budget van de klant tegemoet te komen. Doch kan dit negatieve gevolgen hebben voor de sterkte, elasticiteit en finale kwaliteit van uw vloer.

Vele soorten kunstharsen die geplaatst worden bevatten nog veel Vluchtige Organische Chemicaliën (VOC), welke (zeer) schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn (tot zelfs lang na het plaatsen van de vloer). Daarnaast bestaat er ook een Europese normering voor kunstharsen, de zogenaamde CE-keuring. Het label CE-gekeurd en VOC-arm maakt de prijs van kunstharsen duurder, maar garandeert een gecontroleerde en kwalitatieve productie en een beter eindresultaat. Wij verstrekken u graag meer informatie hieromtrent.

Ook het inkleuren van de harsen of het kleuren van de vulstoffen in een bepalende factor. Goede en kleurstabiele pigmenten zijn een stuk duurder dan andere. Het dubbel inkleuren van vulstoffen is ook duurder en beter dan enkelvoudig kleuren.

Bij het berekenen van een prijs wordt uiteraard ook rekening gehouden met de service voor, tijdens en na de plaatsing, het advies, de algemene netheid tijdens plaatsing en de verzorging van het werk, etc. Het is steeds ons doel deze zaken zo volledig en goed mogelijk voor de klant te verzorgen.